Łupek serycytowy

skała metamorficzna powstała z niewielkiego przeobrażenia łupka ilastego bądź mułowca w warunkach niskich temperatur i niezbyt wysokich ciśnień. Ze względu na pochodzenie często można spotkać nazwy metaiłowiec lub metamułowiec. Jest bardzo pospolity i szeroko rozpowszechniony. Właściwości łupków serycytowych pochodzą od dominującego składnika jakim jest serycyt jednak często są maskowane przez obecność innych minerałów, np. kwarcu, chlorytu, czasami skaleni.
Struktura: drobnoziarnista i drobnoblaszkowata.

Skład: kwarc, serycyt i dodatkowe minerały, jak muskowit, skaleń, chloryt, czasami amfibol. W składzie dominuje serycyt lub kwarc. Od niedawna w naszej ofercie również łupek czarny.

Zastosowanie łupków serecytowych jest bardzo szerokie. Doskonały materiał do wykonania suchych murków /do 50 cm nie wymaga spoiwa/
na schodki, grille , kominki,
ogrodzenia,
ścieżki, kaskady,
ogrody skalne i wodne,
mury oporowe warstwowe,
bruk antyczny,
oraz na elewacje.

Barwa: jasnopopielata, jasnosrebrzysta, niekiedy zielonkawo-szara, czarna, czasami zabarwione związkami żelaza na czerwono, żółto.

Galeria łupek serycytowy